Info fra styret

 

Her ligger årsberetninger, regnskap, referater etc.Andre saker det jobbes med nå:

Fortau fra Støtvig Hotel til Billmannsbakken, utbygging Støtvigjordet.

"Flere medlemmer av vellet har forespurt om hvilke regler som gjelder for bruk av moloen i fiskerihavna i Rørvika. Styret har innhentet "Reglement for Rørvik havn i Rygge kommune - Sjøkart nr 3" som ble vedtatt av Rygge kommunestyre 19. juni 1984, vedlagt her til orientering. 

Havnenemnda i Rørvik fiskerihavn (ledet av fisker Tom Kjøniksen) har ansvar for drift av og tilsyn med havnen. Havnenemnda har utpekt tilsynsmenn (jf reglementets § 3).


Styret er kjent med følgende praksis mht privat bruk av moloen: 

Kun 1 plass er leid ut til privat lystfartøy nå (jf reglementets § 9) og nemnda vurderer det som ikke mulig med ytterligere utleie pt. 

Passerende lystfartøy kan ved behov ha kortidsopphold ytterst, men av hensyn til at fiskerne kan komme i havn når som helst må ikke båten forlates for lengre perioder på dagen og aldri om natten. 


Mao er dette ingen ordinær gjestehavn, men det finnes en badetrapp rett innenfor molohodet for den som vil ta seg en dukkert!".


Reglement Rørvik fiskebåthavn.pdf